Ontológie

Tomáš Potok, Tomas.Potok@st.fmph.uniba.sk

Verzia 1.0

 

Obsah:

XML a sémantika

konceptualizácia (conceptualization)

ontológia (ontology)

použitie ontológií a semantic web

existujúce projekty

existujúce ontológie

editory ontológií

links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML a sémantika

konceptualizácia (conceptualization)

ontológia (ontology)

ontology is a 

formal, - strojovo spracovateľný

explicit specification of a koncepty, vlastnosti, relácie, funkcie, constraints, axiómy

shareddohodnuté vedomosti

conceptualization – abstraktný model fenoménu v reálnom svete

Ontológia je hierarchicky štruktúrovaná množina faktov použitých na opísanie domény, ktorá sa dá použiť ako základná kostra pre KB

 

 

 

 

použitie ontológií a semantic web

 

existujúce projekty

existujúce ontológie

 

 

 

editory ontológií

 

links

www.semanticweb.org

www.ontoweb.org

www.ontoprise.de